Privaatsuspoliitika

 
 
 
Käesolev infoleht annab ülevaate, kuidas MEZ Crafts Estonia OÜ (edaspidi MEZ Crafts) kasutab ja hoiab oma tegevuse käigus saadud isikuandmeid.
MEZ Crafts rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Isikuandmete töötlemine MEZ Craftsis toimub seaduses sätestatud alustel ning vastavalt andmekaitse eeskirjadele ja ettevõte privaatsuspoliitikale.
Isikuandmete kaitse seaduse § 5 kohaselt on isikuandmete töötlemine iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta ühendust e-posti aadressil info@mezcraftsest.com
MEZ Crafts jätab endale vajadusel õiguse privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest ettevõtte veebilehel www.mezcraftsestonia.ee
Veebilehel olevat mistahes teavet ei või käsitleda MEZ Craftsi siduva pakkumise ega kohustusena. MEZ Crafts jätab endale õiguse igal ajal ja etteteatamata muuta veebilehe kasutustingimusi ja selle sisu või osa sellest. MEZ Crafts ei ole vastutav juurdepääsu tagamise eest veebilehele www.mezcraftsestonia.ee
Veebileht salvestab Teie poolt täidetud päringuvormid veebilehe andmebaasi ning saadab need automaatselt e-posti teel aadressile info@mezcraftsest.com. Infopäringu saamise korral võetakse Teiega üldjuhul ühendust Teie poolt sisestatud e-posti aadressil.
Veebilehe andmebaasis salvestatud infot kustutatakse, kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust.
Veebilehe poolt e-posti info@mezcraftsest.com saadetud infovormides kajastuvad järgmised andmed:
 
 
postituse aeg
postitaja asukoht (IP aadress)
nimi
e-post
muu Teie poolt sisestatud info
 
Teie poolt sisestatud andmeid ei jagata, levitata ega muudeta mis tahes kujul.
 
 
Küpsiste (cookie) kasutamine veebileheküljel
 
Veebileht www.mezcraftsestonia.ee kasutab statistiliste andmete kogumiseks küpsiseid. Küpsis on Teie veebilehitsejas väike tekstilõik, mis laetakse Teie arvutisse, kui te mingit kindlat veebilehte külastate. Küpsised aitavad veebilehel meelde jätta Teie tehtud valikuid meie lehel. Meie teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid.
 
Teie veebilehe tegevuste kohta kogutakse meie jaoks statistikat, nt aitavad küpsised meil kindlaks teha veebilehe sisenemiste arvu, vaadatud alamlehekülgede arvu, meie veebisaitidel veedetud aja, riigi, piirkonna ja vajaduse korral linna, kus ühendus loodi, kui ka seda, millist veebibrauserit ja interneti teenuse pakkujat kasutati. Kogume andmeid statistilisel eesmärgil kui ka selleks, et kohandada veebilehte vastavalt Teie vajadustele, et parandada selle atraktiivsust, sisu ja funktsionaalsust.
Küpsised koguvad andmeid anonüümses vormis. Küpsised ei salvesta Teie kohta isiklikku informatsiooni ega võimalda Teie isikut tuvastada.
MEZ Crafts hoiab saladuses teenuse osutamisel teatavaks saanud andmed kliendi isiku ja eraelu kohta.
 
Pöördumisele vastamine
Isiku pöördumisele vastatakse tema valitud viisil e-posti teel. Olenevalt pöördumise delikaatsusest edastatakse vastus krüptimata e-kirjaga.